letter
  • nl
The Audext blog
Automatic audio transcription service provider brings you useful tips, trends and inspiring ideas on how to transcribe recordings easier.

Transcriptie interview voorbeeld

Geen onderdeel van een categorie
Transcriptie interview voorbeeld

Een interview transcriptie klinkt vrij eenvoudig. Het proces vereist echter heel wat inspanning, tijd en geduld.

Het is een uitdaging en tegelijk essentieel dat het transcriberen van interviews nauwkeurig verloopt en dat deze correct worden gepresenteerd.

Zo niet, kunnen er cruciale gegevens verloren gaan. Eigenlijk zijn onderzoekers verplicht om samen met hun rapporten een interview transcriptie in te dienen.

Gezien u niet de enige zal zijn die naar de interview transcriptie dient te verwijzen, is presentatie echt belangrijk.

Gebruik deze tips als enkele richtlijnen voor het uitwerken van een nauwkeurig interview transcriptie, om ervoor te zorgen dat u uw onderzoek paper met succes beëindigt.

Verschillende voorbeelden van transcriptie van een interview

Er bestaan verschillende manieren om uw interview transcripties te bewerken. Indien u kwalitatief onderzoek uitvoert, zal u mogelijks kiezen voor een letterlijke verbatim, ook verbatim at literatim genoemd. Ofwel zal u opteren voor een woordelijke transcriptie.

Mogelijks zal u ook tijdsfragmenten met regelmatige tussenpozen dienen op te nemen (zoals elke 30 seconden). 

Wanneer u letterlijke verbatim hanteert, dient u alle uitingen op te nemen zoals valse starten en achtergrondlawaai.

Woordelijke transcriptie is gemakkelijker uit te werken en te lezen, en wordt daarom ook meer gebruikt. Het verwijdert namelijk stotteren, achtergrondlawaai, valse starten, enzovoort.

Hoe een interview transcriberen

Een interview uitschrijven, vraagt om uitstekende luistervaardigheden en snel typen. Nadien, is het ook nodig om het te bewerken, afhankelijk van de stijl die vereist wordt.

Een interview bestaat doorgaans uit een vraag, gevolgd door een antwoord. Op die wijze zal u telkens wanneer een vraag gesteld wordt, de naam dienen uit te schrijven van de persoon die het interview uitvoert.

Wanneer het antwoord gegeven wordt, mag u niet vergeten de naam van de geïnterviewde te vermelden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er telkens een regel tussen de verschillende sprekers voorzien wordt, gezien dit de presentatie en het vlotte verloop van de transcripties bevordert.

Gelukkig bestaat er transcriptie software zoals Audext die automatische stemherkenning aanbiedt. Dit maakt deze taak een heel stuk gemakkelijker.

Wanneer u ervoor gezorgd hebt dat alle sprekers correct geïdentificeerd werden, zal u de aandacht vestigen op hun eigenlijke woorden.

Bijvoorbeeld, als er meerdere ideeën tegelijkertijd vermeld worden, kan u verschillende paragrafen gebruiken om de stroom van het gesprek gemakkelijker te begrijpen.

Indien u graag een interview zou uitwerken zonder de hulp van software, dient u opnieuw naar uw opnames te luisteren. Dit is nodig na het uitschrijven van de eerste ruwe versie om de grammatica en spelling bij te sturen waar nodig.

Het is vanzelfsprekend dat dit zeer tijdrovend is! Daarom is het een heel goed idee om automatische transcriptie instrumenten te gebruiken zoals Audext.

Deze kan het grootste deel van het werk voor u uitvoeren, zodat u alleen de tekst hoeft te bewerken.

Tips voor het gebruik van het APA formaat voor een transcriptie van een interview voorbeeld

Laten we stellen, u heeft uw interview opgenomen en u wenst naar deze te verwijzen in een onderzoek paper. Naast het vermelden in de eigenlijke tekst, dient u ook een formele vermelding op te nemen in de referentielijst.

Er bestaan verschillende stijlgidsen, waarbij de ‘American Psychological Association (APA)’ één van de meest gehanteerde is. Het is van cruciaal belang om op te merken dat elke stijlgids zijn eigen specifieke richtlijnen heeft met betrekking tot het formaat van de transcriptie.

Onderzoekers hebben vaak moeilijkheden bij het begrijpen van het juiste formaat, des te meer wanneer ze dienen te verwijzen naar een interview in het APA formaat.

Bij gebruik van het APA formaat, moet de familienaam van de geïnterviewde vermeld worden in de body van de tekst.

Indien dit zinvol is, kan u ook de naam van de interviewer in de tekst opnemen, in de lijn van ‘Volgens Brown’s interview van Moore’.

In de referentielijst dient de geïnterviewde opnieuw vermeld te worden als de auteur van het interview aan de hand van zijn of haar familienaam, gevolgd door de eerste initiaal (bijvoorbeeld “Moore, S.”).

Andere details die opgenomen dienen te worden in de referentielijst, zijn:

– het publicatiejaar

– de titel van het interview schuingedrukt, gevolgd door de naam van de interviewer

– het medium van het interview (bijvoorbeeld transcriptie)

Een kort voorbeeld van een transcriptie van een interview

Om de vermelde richtlijnen beter te begrijpen, geven we hier een kort voorbeeld van een interview dat getranscribeerd werd. In dit interview ondervraagt de interviewer de professionele muzikant, Martin.

Er werd gebruikt gemaakt van woordelijke transcriptie en er werden ook regelmatige tussenpozen opgenomen.

[00:10] Interviewer:  Hoe maak jij vandaag de dag muziek?

[00:14] Martin: Ik maak muziek, maar eigenlijk voel ik me steeds meer een producer. Ik werk op de computer om de muziek te componeren.

[00:43] Interviewer:  Zit jij dagenlang achter jouw computer in de studio?

[00:44] Martin: Ja, voor het programmeren van de geluiden. Om dan alles samen te voegen. Het is een proces dat uren in beslag neemt.

[00:46] Interviewer:  En wat gebeurt er dan eigenlijk op het podium?

[00:48] Martin: Weet je, er zijn veel mensen die denken dat het de dj’s op het podium zijn die de muziek maken. Maar eigenlijk mix je gewoon de nummers aan elkaar.

Screenshot uit Audext van een transcriptie van een interview

Screenshot uit Audext van een transcriptie van een interview

Finale bedenkingen over het transcriberen van een interview

Onderzoekers vinden het een stuk gemakkelijker om te verwijzen naar een transcriptie in plaats van het audiobestand opnieuw te moeten afspelen en beluisteren.

Indien er geen transcriptie van het interview beschikbaar is, dient u het audiobestand ontelbare keren opnieuw af te spelen. Waarom? Gewoon om de relevantie informatie te verkrijgen die u nodig heeft om te citeren!

Al bij al maakt de interview transcriptie het analyseren van uw data veel eenvoudiger; het helpt u om de juiste logische conclusies te trekken. Bovendien is het veel gemakkelijker om een transcriptie te bewaren als u het in een later stadium opnieuw dient op te halen.

Katrin Deres 07/07/2021
Katrin runs her own podcast show and is interested in the best ways to transcribe audio recordings into text.
Aanmelden Prijzen Neem contact op
You'll Probably also Like:
Hoe Leerresultaten Gemaximaliseerd Kunnen Worden Met Online Educatie
Hoe Leerresultaten Gemaximaliseerd Kunnen Worden Met Online Educatie
Read more
Video Conferenties in Zakelijke Communicatie
Video Conferenties in Zakelijke Communicatie
Read more

Try all the features of Audext with a free trial, or buy now at our pricing page.

Try Audext for free See the pricing page